O društvu

Društvo bibliotekarjev Pomurja je samostojna, prostovoljna in nepridobitna strokovna organizacija bibliotekarjev in knjižničarjev v Pomurju. Je eno izmed osmih področnih društev, ki delujejo pod okriljem ZBDS. Društvo združuje štiri pomurske občine. Vanj so včlanjeni knjižničarji iz šolskih in splošnih knjižnic.

Spoznajte naše člane

Člani Društva bibliotekarjev Pomurja so lahko strokovnjaki s področja knjižničarstva in informacijskih znanosti, študenti teh področij ter drugi posamezniki, ki jih zanima promocija bralne kulture, kulturnih dogodkov in dejavnosti v knjižničarstvu.

Metka Celec

Predsednica

Ana Sušec

Podpredsednica

Sonja Benko Kerec

Blagajničarka

Matej Končan

Tajnik

Društvo trenutno šteje 42 članov.

  • Predsednica: Metka Celec
  • Podpredsednica: Ana Sušec
  • Blagajničarka: Sonja Benko Kerec
  • Tajnik: Matej Končan
  • Član: Franci Just
  • Članica: Vanda Kovač
  • Članica: Aleksandra Šömen
  • Članica: Vesna Radovanovič
  • Član: Albert Halász

 Društvo organizira strokovna predavanja ali sodeluje s Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota pri različnih strokovnih posvetovanjih. Prav tako sodeluje z ostalimi društvi, ki izvajajo podobne dejavnosti in skupaj z njimi organizira strokovne ekskurzije.

DBP je bilo ustanovljeno leta 1963, takrat kot podružnica Društva bibliotekarjev Slovenije. V tistem času so k včlanitvi pritegnili pomembnejše osebnosti : pisatelja Miška Kranjca in Ferda Godino, diplomata Rudija Čačinoviča, raziskovalca Franca Šebjaniča, itd.

Društvo je vodilo nekaj zelo uspešnih predsednikov, ki so za svoje delo prejeli knjižničarska priznanja na državni ravni. Prva predsednica društva je bila gospa Nikica Brumen.

Sodelovanje lahko vključuje različne aktivnosti in projekte, namenjene spodbujanju bralne kulture, izobraževanju, kulturnemu izmenjevanju in promociji knjižnic.

Sodelovanje z drugimi ustanovami v regiji

Poleg tega društvo sodeluje z drugimi institucijami in organizacijami na področju kulture, izobraževanja in informacijskega varstva, kar prispeva k širjenju pomena knjižnične dejavnosti in promociji bralne kulture v Pomurju..

Accessibility