DRUŠTVO BIBLIOTEKARJEV POMURJA je samostojna, prostovoljna in nepridobitna strokovna organizacija bibliotekarjev in knjižničarjev v Pomurju. Je eno izmed osmih področnih društev, ki delujejo pod okriljem ZBDS. Društvo združuje štiri pomurske občine. Vanj so včlanjeni knjižničarji iz šolskih in splošnih knjižnic.

Društvo organizira strokovna predavanja ali sodeluje s PIŠK MS pri različnih strokovnih posvetovanjih. Prav tako sodeluje z ostalimi društvi, ki izvajajo podobne dejavnosti in skupaj z njimi organizira strokovne ekskurzije.

DBP je bilo ustanovljeno leta 1963, takrat kot podružnica Društva bibliotekarjev Slovenije. V tistem času so k včlanitvi pritegnili pomembnejše osebnosti : pisatelja Miška Kranjca in Ferda Godino, diplomata Rudija Čačinoviča, raziskovalca Franca Šebjaniča, itd.

Društvo je vodilo nekaj zelo uspešnih predsednikov, ki so za svoje delo prejeli knjižničarska priznanja na državni ravni. Prva predsednica društva je bila gospa Nikica Brumen.

Društvo trenutno šteje 42 članov.

  • Predsednica : Metka Celec
  • Podpredsednica: Ana Sušec
  • Blagajničarka: Jasna Horvat
  • Tajnik: Matej Končan
  • Član: Franci Just
  • Članica: Vanda Kovač
  • Članica: Aleksandra Šömen
  • Članica: Vesna Radovanovič
  • Član: Albert Halász

Ekskurzija v Benetke

2008

Ekskurzija v Celovec

2011

Accessibility